Dotacje na innowacje

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi firmy Skłodowscy Sp. z o.o. z partnerami
Projekt polega na stworzeniu systemu informatycznego przez zakupienie dedykowanego oprogramowania dostarczającego funkcjonalności niezbędnych do zautomatyzowania aktualnych procesów oraz integrującego posiadane już przez wnioskodawcę oprogramowania oraz przygotowanie interfejsu WWW platformy B2B.
W ramach stworzonego systemu B2B możliwa będzie wymiana danych (zasobów cyfrowych) pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami w celu realizacji kompleksowych usług dla klientów w oparciu o technologię EDI oraz podpis elektroniczny.

Prezentowany projekt z założenia umożliwi przeprowadzenie reinżynierię procesów biznesowych o charakterze informatycznym, technicznym oraz organizacyjnym. Celem projektu jest rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie systemu informatycznego wnioskodawcy do systemów informatycznych Partnerów w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi. W ramach projektu przewidziano wdrożenie 1 usługi świadczonej w formule SaaS.

Innowcyjana Gospodarka
Skłodowscy
UNIA Europejska